débat organisé par Genres Pluriels dans le cadre du Pride festival:

Les transféminismes

débat en français

La transphobie puise ses racines dans le sexisme et l’hétéropatriarcat. Ces mécanismes s’expriment autant dans les structures sociales que dans les rapports des associations militantes trans* avec les associations féministes, ainsi qu’au sein même des structures trans*. Les transféminismes sont des réflexions qui se nourrissent des féminismes et qui s’émancipent des postulats binaires de corporalité et de genres. Ce débat sera l’occasion d’établir des ponts entre ces thématiques et de définir les combats communs à mener.

Transfobie op zijn beurt heeft dan weer zijn wortels in het seksisme en het heteropatriarchaat. Deze mechanismes zien we terugkomen in de sociale structuren maar evengoed in de verhoudingen tussen militante trans* organisaties en feministische organisaties, en zelfs binnen de trans*organisaties. Transfeminisme is een verzameling reflecties die gevoed worden vanuit het feminisme en die zich losgemaakt hebben van het binaire denken rond lichaam en gender. Een debat waarin bruggen geslaan worden tussen deze thematieken, waarin gekeken wordt welke de strijdpunten zijn voor de komende jaren.

Quand? Jeudi 15 mai 2014, 19h00-21h00

Où? Maison Arc-en-ciel

Rue Marché au Charbon 42 Kolenmarkt

1000 Bruxelles

Sorry, the comment form is closed at this time.

   
© 2012 QueerPunxBelgium Suffusion theme by Sayontan Sinha